Events

Webinar: Automatisering - Trender och praktik

Automatisering är inte något nytt – tvärtom har automatisering varit i fokus de senaste decenniet och likställs ibland med digitalisering.

Automatisering är dock ett brett begrepp, och det som är intressant är drivkrafterna bakom – vad är det som vi vill uppnå, och vilka möjligheter skapar automatisering, idag och imorgon?

Historiskt har automatisering drivits av en ambition att effektivisera och öka kvalitet i processer. Idag är tillgänglighet och kundanpassning i fokus – att snabbt möta förväntningar på enkla lösningar där behovet uppstår.

Under 55 minuter kommer vi att dela med oss av:

Erfarenheter – RPA och människan – Kamran Chohan berättar om SAS automatiseringsresa
Trender – Nästa våg av automation – Anna Andrae från AKOA berättar om trender inom automatisering och hantering av ostrukturerad data
Utmaningar i praktiken – paneldebatt med SAS, AKOA, Opticos om automatisering från teori till praktik

Tid: tisdag 16 juni, kl 8.30 – 9.25

Webinaret är på svenska med engelskt presentationsmaterial

Webinar: Automatisering - Trender och praktik

Deltagande är kostnadsfritt och du säkrar en plats genom att anmäla dig här. När du anmält dig skickar vi dig en kalenderinbjudan med länk till webinariet.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.